Noorderlicht Makelaars

Ervaren, enthousiast en toegankelijk makelaarsteam. Bel ons op 0512 543210

Slecht imago makelaar strookt niet met werkelijkheid

Vrijdag 27 juli 2012

Het algemeen heersende, negatieve beeld van makelaars blijkt niet op feiten gebaseerd te zijn. Het merendeel van de particulieren die momenteel hun woning te koop hebben staan of net hebben verkocht, is positief over de samenwerking met hun makelaar. Dat blijkt uit onderzoek van Vastgoed Magazine en KijkMijnHuis onder ruim 1.000 particulieren die hun woning te koop hebben staan.

Uit de antwoorden van het onderzoek komt naar voren dat klanten redelijk goed te spreken zijn over de samenwerking met de makelaar: tweederde (65 procent) geeft aan tevreden te zijn met de dienstverlening van zijn makelaar, 13 procent van hen zegt zelfs ‘absoluut tevreden’ te zijn. Daar staat tegenover dat 3 procent niet tevreden is en nog eens 10 procent ‘niet echt’.

 

Datzelfde beeld komt ook uit de antwoorden op de andere vragen uit het onderzoek naar voren: steeds is er een kleine groep van 3 tot 4 procent van de klanten die kritisch is en een iets grotere groep van tussen de 10 en 14 procent die wat minder enthousiast is over de makelaar. Tweederde van de woningverkopers is tevreden tot zeer tevreden. Ongeveer een kwart van de respondenten noch uitgesproken tevreden noch uitgesproken ontevreden.

Makelaar aanbevelen?

Dezelfde verdeling komt naar voren als de woningverkopers bijvoorbeeld gevraagd wordt of ze vrienden, familie en kennissen zouden adviseren een makelaar in te zetten bij de verkoop van hun woning. Nee, zegt 2 procent; niet echt, vindt 10 procent. Maar een ruime meerderheid van 65 procent raadt vrienden en familie aan een makelaar in de arm te nemen als ze hun huis willen verkopen. Voor 16 procent van deze groep is het zelfs een absolute aanrader.

Het volledige onderzoek is vanaf vrijdag 27 juli te lezen in Vastgoed Magazine

Verantwoording Onderzoek

Onder de naam Vastgoed Trendmeter verricht Vastgoed in nauwe samenwerking met KijkMijnHuis per jaar meerdere onderzoeken naar het sentiment van woningverkopers en makelaars. Voor dit onderzoek hebben KijkMijnHuis en Vastgoed in juni een internetenquête uitgezet waarbij particulieren zijn benaderd die hun woning te koop hebben staan of onlangs hebben verkocht. 1.050 particulieren hebben de enquête ingevuld. Tevens zijn 419 makelaars bevraagd over wat zij van hun klanten vinden.

Deel dit artikel: