Noorderlicht Makelaars

Ervaren, enthousiast en toegankelijk makelaarsteam. Bel ons op 0512 543210

NVM UPDATE: Huurverhoging 2013

Woensdag 17 april 2013

De verhuurder van woonruimte die per 1 juli 2013 de huurprijs wil verhogen dient de huurder hiervan op grond van artikel 7:252 BW twee maanden tevoren, dus vóór 1 mei 2013, schriftelijk op de hoogte te stellen. Als de huurder niet voor deze datum op de hoogte gesteld is, kan de huurverhoging niet ingaan per 1 juli 2013, wel later.

Naast het percentage/het bedrag van de huurverhoging dient de verhuurder in zijn brief aan de huurder tevens de volgende gegevens op te nemen:

 • de huidige huurprijs; 
 • de nieuwe huurprijs; 
 • de ingangsdatum; 
 • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de huurder bezwaar kan maken. 


De huurder kan bezwaar instellen als de huur met een te hoog percentage wordt verhoogd. Ook als de nieuwe huur boven de maximale huurprijsgrens ligt, kan de huurder bezwaar maken. Of de huur boven de maximale huurprijsgrens uitkomt, is afhankelijk van het puntenaantal van een woning. Bij elk puntental hoort een maximale huurprijs. Een lijst met punten en de bijbehorende maximale huurprijsgrens kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.


Huurverhoging 2013
De inflatie over 2012 bedroeg 2,5%. Normaal gesproken zou de huurverhoging per 1 juli 2013 dan 2,5% bedragen, maar om de huurprijzen meer marktconform te maken heeft het kabinet besloten dat er vanaf 1 juli 2013 hogere percentages voor de maximale huurverhoging voor hogere inkomens en middeninkomens gelden.


De volgende percentages gaan gelden:

 • 1,5% + inflatie voor huishoudinkomens tot € 33.614,- 
 • 2,0% + inflatie (0,5% extra) voor middeninkomens.
  Dit zijn huishoudinkomens van € 33.614,- tot € 43.000,- 
 • 4,0% + plus inflatie (2,5% extra) voor hogere inkomens. De zijn huishoudinkomens boven
  € 43.000,- 
   

Per 1 juli 2013 gelden dan dus de volgende percentages voor maximale huurverhoging:

 • 4% voor huishoudinkomens tot € 33.614,- 
 • 4,5% voor middeninkomens (tot € 43.000,-) 
 • 6,5% voor hogere inkomens (boven € 43.000,-) 
   

Voor meer informatie over de extra huurverhoging.

Liberalisatiegrens
De liberalisatiegrens vanaf 1 januari 2013 is € 681,02 per maand. Is een huurovereenkomst geliberaliseerd, dan gelden niet de bij of krachtens de wet vastgestelde huurprijzen, maar staat contractvrijheid voorop. De extra huurverhoging geldt dan ook alleen voor huurders van gereguleerde
(niet-geliberaliseerde) huurwoningen.

Deel dit artikel: