Noorderlicht Makelaars

Ervaren, enthousiast en toegankelijk makelaarsteam. Bel ons op 0512 543210

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen

Vrijdag 10 januari 2014

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen  

 Goed kwartaal en ‘politieke rust’ bieden perspectief voor 2014

Drachten, 9 januari 2014 - De woningmarkt heeft in 2013 een opmerkelijk herstel laten zien, waarbij sinds het dieptepunt in het 1ste kwartaal elk opvolgend kwartaal een groei in het aantal verkopen heeft laten zien. In het 4de kwartaal van 2013 zijn door NVM-makelaars 27.018 woningen verkocht (naar schatting 36.300 in de totale markt). Het is daarmee het beste kwartaal sinds medio 2008 de crisis uitbrak. Het aantal transacties op jaarbasis bij NVM-makelaars komt in 2013 uit op 87.404, een stijging van 2,2% t.o.v. 2012 (schatting totale markt: 117.000). In Friesland zien we een toename van 5,5%. De transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning is in het 4de kwartaal 2013 gestegen met 1,5% ten opzichte van een kwartaal eerder. De prijzen liggen nog wel 1,1% lager dan vorig jaar, maar de prijsdaling gaat steeds minder snel. Gemiddeld wordt een woning voor 207.000 euro verkocht. In Friesland voor € 172.200. De lage rente en vooral het toegenomen consumentenvertrouwen, waarschijnlijk mede als gevolg van de relatieve politieke rust, is de voornaamste oorzaak van de ‘opverende’ markt eind 2013. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2013, die vandaag wordt gepresenteerd*.

 * De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

In Friesland zijn het aantal transacties toegenomen met31%(Nederland +20%) in vergelijking met een kwartaal eerder. Vergelijken we het aantal transacties met het vierde kwartaal van 2012dan zien we een stijging van 16%.

In het vierde kwartaal van 2013 werden er in Friesland 955 woningen verkocht tegen 729in het derdekwartaal van 2013 en 822in het vierde kwartaal van 2012.

De gemiddelde transactieprijs was 2,7% hoger dan het vorige kwartaal maar 0,6% lager dan het vierdekwartaal van 2012.

Hierbij moet steeds uitdrukkelijk worden vermeld dat er zeer sterke regionale verschillen zijn.

De regioOpsterland was het afgelopen kwartaal koploper met een toename van maar liefst 39,9% aan transacties. De regio Noordoost, bekend als krimpregio,deed het met een toename van 32,6% boven verwachting. Ook het zuiden en zuidwesten van Friesland blijven onverminderd populaire woongebieden met een plus van 30 – 33%.

Qua prijsontwikkeling zijn er ook nu weer grote regionale verschillen ten opzichte van het derdekwartaal van 2013.

De prijs van een verkochte woning daalde in het Zuidwesten van Friesland met 1,1%.Zuid Friesland kende een prijsdaling van 1,9%Midden Frieslanddaarentegen een prijsstijging van 5,8% Noordwest Friesland een prijsdaling van 0,3% en het Noordoosten van de provincie kende een prijsstijging van 11,%Friesland was dit kwartaal dus erg verdeeld.

Vergelijken we het vierde kwartaal 2013 met het vierde kwartaal van 2012dan zien we dat de transactieprijzen in de provincie 0,6% zijn gestegen in het afgelopen jaar.

Het landelijke beeld noteert een prijsdaling van 1,1%

De prijsontwikkeling sinds het begin van de crisis in 2008 is in Friesland gemiddeld -16,7% tegen landelijk -16,9%.

Sinds 2000 is de prijsontwikkeling gemiddeld in Friesland 35% in de plus tegen Nederland 23,3% in de plus. Friesland doet het dus zo gek nog niet.

 De verkooptijd in dagen is in het vierde kwartaal in het Friese gemiddeld 149 dagen. In Nederland is dat 154dagen. De vraagprijzen van woningen zijn in het afgelopen kwartaal gemiddeld 3,1% lager dan het derde kwartaal van 2013, de Nederlandse gemiddeldenzijn

-0,4%.De verschillen in de laatste gehanteerde vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs zijn gemiddeld in Friesland gedaald naar 6,4% tegen 5,5%in Nederland.

De gemiddelde prijs van een verkochte woning in Friesland ligt in het vierde kwartaal van 2013 op € 172.200.-, tegen € 168.800 vierde kwartaal 2012waarbij ook hier weer sterke regionale verschillen zijn.Gemiddelde prijs van een verkochte woning in Nederland ligt nu gemiddeld op € 207.000.-

Kopers kunnen in Friesland uit gemiddeld 24 woningen kiezen, Nederland 18 woningen.Een gezonde situatie ligt rond de 6 a 7 woningen. En ook hier weer grote regionale verschillen.

Algemeen:

 • Dalende trend van het aantal te koop staande woningen
 • 4ekwartaal 2013 162.485 woningen bij NVM makelaars te koop

          (3e kwartaal  2008 NVM 97.200) eind 20e eeuw ca. 20.000 totale markt heden ca. 218.000
          woningen in aanbod aanbod Friese woningvoorraad NVM makelaars vierde kwartaal 7471 stuks

 • Nieuw en scherp geprijsd aanbod verkoopt! 48% binnen 4 maanden
 • Vraagprijs blijft dalen sinds 5 jaar maar minder groot dan voorheen
 • Oppassen voor teveel optimisme / “oud” aanbod problematisch
 • Verkopers die niet bewegen blijven kansloos: prijs aanpassen loont
 • Betaalbaarheid woningen neemt nog steeds toe: in 2013 21% lager t.o.v. 2009
 • Rente erg laag, veel keus voor kopers en scherpe koopprijzen betekent geweldige kansen voor kopers. Meer huis voor minder geld.
 • Aflossen wordt steeds populairder
 • Makelaars verhuren steeds meer:plus 17% t.o.v. 2012
 • Concurrentie positie koopwoning t.o.v. huurwoning verbetert nog iedere dag
 • Zorgen blijven over positie doorstromers
 • Pleidooi voor oplossingen restschuldproblematiek (verantwoord doorstromen)
 • Verwachting 2014: stabilisatie van prijzen en toename transacties met enkele procenten

 BRON: NVM

Deel dit artikel: