Noorderlicht Makelaars

Ervaren, enthousiast en toegankelijk makelaarsteam. Bel ons op 0512 543210

verbod op asbest 2024

Woensdag 24 september 2014

Vervolg asbestverbod 2024

In mei informeerden wij u over het aangekondigde verbod op asbestdaken dat in 2024 zal worden ingevoerd. Dit betekent dat vanaf dat moment particulieren en bedrijven geen asbestdaken en asbestgolfplaten meer mogen hebben. Inmiddels is er ook meer informatie beschikbaar over het asbestdakbeschot. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat de nieuwe regelgeving het gevolg is van politieke overeenstemming tussen de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer over het nut van zo’n maatregel om mens en milieu te beschermen tegen asbestvezels in de leefomgeving.

Hierbij is opgemerkt dat er nu al een wettelijke zorgplicht geldt voor een eigenaar om te voorkomen dat zijn gebouw gevaar oplevert voor de omgeving. Ook nu kan hij dus al door de gemeente verplicht worden om een verweerd asbestdak te vervangen als dat door die slijtage een direct gevaar oplevert voor de omgeving vanwege blootstelling aan asbestvezels.

De regelgeving zal niet zien op een algeheel verbod op asbesthoudende toepassingen in gebouwen. Het voorgenomen verbod op asbestdaken ziet dus niet op dakbeschot of isolatie maar op asbesthoudende toepassingen zoals dakplaten en gevelpanelen die in contact staan met de buitenlucht. U kunt hierbij denken aan de bekende golfplaten van asbestcement.

Voor asbest in gebouwen geldt dat voor gebouwen van voor 1994 waarin wordt gerenoveerd, gebouwd of gesloopt een asbestinventarisatie aanwezig moet zijn. Deze verplichting volgt uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Indien asbest wordt verwijderd moet dit in de meeste gevallen gebeuren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Ook de asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Meer informatie daarover en lijsten met gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl.

Het eerdere artikel leest u hier 

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de NVM Juridische Dienst.

Deel dit artikel: