Noorderlicht Makelaars

Ervaren, enthousiast en toegankelijk makelaarsteam. Bel ons op 0512 543210

Alles over asbest

Verkoopt u een pand met een asbestdak?

Verkoopt u een pand met een asbestdak?

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van asbest.

Waarom komt er een verbod?
De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Niemand mag in 2024 nog een asbestdak bezitten. Oude asbestdaken zijn vaak aangetast door weer en wind. Dit kan zorgen voor verspreiding van asbestvezels en is daarmee een gevaar voor de volksgezondheid.

Voor welke vormen van asbest geldt het verbod?
Het verbod geldt voor een asbestdak dat in contact staat met de buitenlucht. Bijvoorbeeld dakleien of golfplaten. Het verbod geldt niet voor asbest dat zich bevindt aan de binnenkant van het gebouw, zoals asbest dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Het verbod ziet alleen op de dakbedekking. Boeidelen, dakgoten en gevelpanelen vallen niet onder het verbod.

Wie is er verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest?

Als eigenaar van het pand bent u daarvoor verantwoordelijk.

Mag ik het asbest zelf verwijderen?

Ja, eigenaren mogen 35 m2 asbest dat in goede toestand verkeert zelf verwijderen. Dit moet gemeld worden bij de gemeente. Dakleien mogen nooit door u zelf verwijderd worden.

Kan ik al verplicht worden om mijn asbestdak te verwijderen?
Als het asbest in slechte toestand verkeert kan de gemeente eisen dat het asbestdak nu al wordt verwijderd. De Woningwet en het Bouwbesluit 2012 kennen een zorgplicht die met zich meebrengt dat eigenaren van een asbestdak (of van asbesthoudende gevelbekleding) de gezondheid of de veiligheid van mens en milieu niet in gevaar mogen brengen. Denk aan verweerde of beschadigde daken. Op grond van deze zorgplicht kunnen gemeenten eigenaren dwingen om hun asbestdak te verwijderen.

Wat als ik dat niet red voor 2024?
Gemeenten kunnen eigenaren dan dwingen om het asbestdak te verwijderen door de toepassing van dwangsommen of bestuursdwang. Daarnaast is het nog maar de vraag of de onroerende zaak dan nog te verzekeren is.

Krijg ik ook subsidie?
Sinds 1 januari 2016 bestaat de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor iedereen. Voor de totale subsidieperiode van 2016 tot en met 31 december 2019 (voor 17:00 uur) is een bedrag van € 75 miljoen beschikbaar gesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor dakoppervlaktes vanaf 35 m2.

Wat moet ik doen als ik mijn huis verkoop?
Het asbestdakenverbod kan nadelige effecten hebben op de verkoop van uw pand. Afhankelijk van de saneringskosten zal het pand in waarde dalen en moeilijker verkoopbaar zijn. Het is goed bij verkoop met een asbestdak koper te wijzen op het asbestdakenverbod. Noorderlicht Makelaars neemt daarvoor een clausule op in de koopovereenkomst.